GARANTIJA PREKĖMS IR APTARNAVIMAS

Simtek.lt parduotuvė atstovauja ir prekiauja tik originaliomis ir kokybiškomis žinomų gamintojų prekėmis. Prieš parduodami kiekvieną prekę, ją nuodugniai apžiūrime ir paruošiame naudoti.

Mūsų komanda taip pat atlieka servisą, todėl gali nedelsiant galinti pašalinti gedimus ar prekių pažeidimus.

Garantijos taisyklės

1. Prekės perdavimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti prekės būklę.

2. Pirkėjui priėmus prekę, laikoma, kad prekė yra perduota geros kokybės, tinkamos būklės ir pilnos komplektacijos, be pažeidimų.

3. Prekės garantija galioja turint prekės įsigijimą įrodančius dokumentus.

4. Prekėms suteikiama 1 metų garantija, jei gamintojas nenurodo kitaip.

5.  Prekės garantija negalioja, jei:

5.1. prekės trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės netinkamai laikant ar naudojant prekę;

5.2. gedimai atsirado dėl stichinių nelaimių, gaisro, elektros iškrovos, buitinių faktorių ar prekę pažeidė pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ir pan.;

5.3 prekė buvo mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;

5.4. įprastai naudojimo metu susidėvinčioms Prekės dalims (pvz., longboardo paviršiui, ratukams, pirštinėms, guoliams, ašims, bushingams, snieglentės paviršiui ir pan.);

6. Pastebėjus gamintojo defektą, Pirkėjas turi apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui.

7. Pardavėjui gavus sugedusią prekę ir identifikavus, kad gedimas įvyko dėl gamintojo defekto, prekė nemokamai remontuojama arba keičiama nauja per trumpiausią įmanoma laikotarpį.