1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas, apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „Simtek.lt“ (toliau – „El. parduotuvė“).

1.2. Visi pirkėjai, atliekantys pirkimo veiksmą, patvirtina, jog yra susipažinę ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma El. parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių bei Pirkimo – Pardavimo sutarties su El. parduotuve per 7 dienas.

3.3. Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą Pardavėjui už užsakytas prekes ir jas priimti.

3.4. Pirkėjas privalo atsiskaitymo ir registracijos formoje („Chechout“) pateikti El. parduotuvės reikalaujamą privalomą informaciją, kuri būtų teisinga. El. parduotuvė nepriisima atsakomybės už Pirkėjo pateiktus netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis ir turi teisę nepriimti bei nevykdyti užsakymo.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo atsiskaitymo ir registracijos formoje („Chechout“) pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsiant juos informuoti apie tai El. parduotuvę.

3.6. Jei prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisakoma priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti visas su prekių pristatymu susijusias išlaidas (5 eurai visoje LR teritorijoje).

3.7. Pirkėjas įsipareigoja atlikti apmokėjimą už užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Užsakymas pradedams vykdyti gavus išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 3 (tris) kalendorines dienas, užsakymas laikomas anuliuotu.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjo tikslas – sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir įsigyti jos prekes.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą atsiskaitymo ir registracijos formoje bei neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes atsiskaitymo ir registracijos formoje nurodytu adresu ir per Pardavėjo El. parduotuvėje nurodytą laikotarpį.

4.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba panašią prekę apie tai pranešdamas Pirkėjui atsiskaitymo ir registracijos formoje nurodytais duomenimis.

4.5. Jei Pirkėjas atsisako priimti analogišką arba panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus daugiausiai per 10 darbo dienų, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.6. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybes naudotis El. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.9. Jei Pirkėjas po naujų Taisyklių pasikeitimų naudojasi El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su naujais Taisyklių pakeitimais.

4.9. Dėl skirtingų kompiuterių ar monitorių nustatymų ir charakteristikų El. parduotuvėje pateikiamos prekių išvaizdos gali skirtis nuo originalių prekių. Pardavėjas neatsako už jokius tokiu pagrindu pirkėjo priimtus sprendimus.

4.10. Pardavėjas gali atsisakyti priimti užsakymą ir parduoti prekes Pirkėjui, jei Pirkėjas nustatomas kaip nepatikimas klientas.

5. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas atsiskaitymo ir registracijos formoje („Chechout“) privalo pateikti El. parduotuvei teisingą informaciją, reikalingą tinkamam prekių pristatymui.

5.2. Pirkėjui pateikus klaidinančią arba netikslią informaciją, El. parduotuvė nepriisima atsakomybės už laiku nepristatytas ar klaidingu adresu pristatytas prekes.

5.3. Jei prekes pristato kurjerių tarnyba, prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjerių tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę nepriimti prekių ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui pasirašius kurjerių tarnybos pateiktą dokumentą yra laikoma kad prekė yra perduota ir nepažeista.

5.4. Pirkėjas privalo iš karto informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje gautos prekės neatitinka užsakymo, taip pat jei atsiųstas netinkamas prekių kiekis, nepilna prekės komplektacija.

5.5. Pirkėjas privalo prekes atsiimti pats, jei atsiskaitymo ir registracijos formoje nenurodė kitaip. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos tinkamu adresu, nurodytu atsiskaitymo ir registracijos formoje, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

5.6. Prekės, kurias yra Pardavėjo parduotuvėje Vilniuje, yra atsiunčiamos per 1-2 darbo dienas po išankstinio apmokėjimo. Prekės, kurių nėra Pardavėjo sandėlyje, yra atsiunčiamos per 5-9 darbo dienas po išankstinio apmokėjimo.

5.7. Visais atvejais Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pristatymo vėlavimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba tais atvejais, kai atsiranda nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.8. Susipažinti su platesnėmis prekių pristatymo sąlygomis galite čia.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Pardavėjas taiko 14 dienų prekių grąžinimo garantiją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2001 08 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis nuotolinės prekybos taisyklėmis).

6.2. Norėdamas grąžinti tinkamos kokybės prekes, Pirkėjas turi susisiekti su El. parduotuve el.paštu [email protected] ir nurodyti prekių grąžinimo priežastis, taip pat atsiskaitymo ir registracijos formoje nurodytus vardą, pavardę, užsakymo numerį ir kokias prekes nori grąžinti.

6.3. Grąžinamos prekės neturi būti panaudotos, pažeistos, sugadintos, išpurvintos ar be pakuotės. Pakuotė turi būti nepažeista, turėti visas pirkimo metu kartu gautas etiketes ar lipdukus, saugumo plėveles ar kitus pirkimo metu turėtus atributus.

6.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti netvarkingas ir pirminę pirkinio išvaizdą praradusias prekes.

6.5. Grąžinimo metu visas atsiradusias papildomas prekės siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Atsakomybės už negautas grąžinamas prekes ne dėl Pardavėjo kaltės El. parduotuvė neprisiima.

7. Informacijos siuntimas ir rinkodaros veiksmai

7.1. Pardavėjas pranešimus pirkėjui siunčia atsiskaitymo ir registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo El. parduotuvės puslapyje „Kontaktai“ nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

7.3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

7.4. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo keisti El. parduotuvėje galiojančių akcijų sąlygas, jas panaikinti.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.